W piśmie Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ z dnia 2.09.2011, w sprawie dotyczącej terminów realizacji recept, poinformowano, że NIE JEST MOŻLIWE przyjęcie w tym przypadku, zapisu art. 115 kodeksu cywilnego stanowiącego: "Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego".

Jest to informacja inna niż podana w komunikacie NFZ z 29.06.2005, również Zastępcy Prezesa ds. Medycznych (link http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=1556&b=1).

Z racji różnych wątpliwości w tym zakresie i niejednolitości stosowanej przez różne oddziały NFZ, od kilku lat w systemie AOW istnieje opcja w module AP41-ADMINISTRATOR o oznaczeniu APW23.25, której włączenie pozwala na ścisłą (np.30 dniową) kontrolę ważności recept.

Z racji ujednolicania kontroli recept w ramach wszystkich oddziałów oraz uwzględniając stanowisko NFZ z 2.09.2011, opcja APW23.25 powinna być włączona.

źródło: Kamsoft- M. Długosz

Prawo

Komunikaty dla klientów