Dnia 14.11.2011 o godzinie 21:41 udostępnione zostały Dzienniki Ustaw zawierające rozporządzenia lekowe obowiązujące  od 16.11.2011.

Dziennik Ustaw nr 241 z 14.11.2011:

* poz. 1440 Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatnosci za leki uzupełniające; 

* poz. 1441 Limit cen leków i wyrobów medycznych wydawanym świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością;

 

Dziennik Ustaw nr 242 z 14.11.2011:

* poz. 1442 Wykaz chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością;

* poz. 1443 Ceny urzędowe produktów leczniczych i wyrobów leczniczych.

 

Farmacja

Komunikaty dla klientów