Uprzejmie informujemy, że został udostępniony BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany na wykazach wg: „Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” przekazanego przez MZ do uzgodnień zewnętrznych w dniu 20 października 2016 roku. Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin wejścia w życie to 01.11.2016 r.

Farmacja

Komunikaty dla klientów