W dniu 01.11.2016r. wchodzą w życie zmiany związane z nowymi limitami oraz
cenami urzędowymi ogłoszone w obwieszczeniu
(D. Urz. M. Z. z dnia 25.10.2016, poz. 110).

Farmacja

Komunikaty dla klientów