Farmacja

W dniu 01.11.2016r. wchodzą w życie zmiany związane z nowymi limitami oraz
cenami urzędowymi ogłoszone w obwieszczeniu
(D. Urz. M. Z. z dnia 25.10.2016, poz. 110).

Farmacja

Uprzejmie informujemy, że został udostępniony BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany na wykazach wg: „Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” przekazanego przez MZ do uzgodnień zewnętrznych w dniu 20 października 2016 roku. Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin wejścia w życie to 01.11.2016 r.

Farmacja

Na stronach Ministerstwa Zdrowia dziś w nocy 09.12.2011 ukazały się do konsultacji projekty nowych rozporządzeń lekowych. Są to nowe, pełne wykazy które zostaną wydane w formie dotychczasowych rozporządzeń. Termin upływu kosultacji  to 12.12.2011 (poniedziałek).

TERMIN WEJŚCIA ZMIAN TO 16.12.2011

Ceny (PDF), Limity (PDF)

Farmacja

Więcej artykułów…

Komunikaty dla klientów