Farmacja

Dnia 14.11.2011 o godzinie 21:41 udostępnione zostały Dzienniki Ustaw zawierające rozporządzenia lekowe obowiązujące  od 16.11.2011.

Dziennik Ustaw nr 241 z 14.11.2011:

* poz. 1440 Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatnosci za leki uzupełniające; 

* poz. 1441 Limit cen leków i wyrobów medycznych wydawanym świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością;

 

Dziennik Ustaw nr 242 z 14.11.2011:

* poz. 1442 Wykaz chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością;

* poz. 1443 Ceny urzędowe produktów leczniczych i wyrobów leczniczych.

 

Farmacja

Na stronach Ministerstwa Zdrowia został  opublikowany, zapowiadany wcześniej, pakiet rozporządzeń lekowych:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Zapisany w rozporządzeniach termin wejścia w życie 16.11.2011

www.mz.gov.pl

Farmacja

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia, planowany pierwotnie na 16.09 termin wejścia w życie rozporządzeń lekowych został przesunięty. Nowy termin nie został jeszcze określony.

Farmacja

Strona 3 z 3

3
następna
ostatnia

Komunikaty dla klientów