Prawo

W piśmie Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ z dnia 2.09.2011, w sprawie dotyczącej terminów realizacji recept, poinformowano, że NIE JEST MOŻLIWE przyjęcie w tym przypadku, zapisu art. 115 kodeksu cywilnego stanowiącego: "Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego".

Więcej…

Prawo

W dniu 28 marca 2011  została opublikowana nowelizacja ustawy o podatku VAT zawierająca zmiany związane z  „samorozliczaniem podatku VAT” / Dziennik Ustaw nr 64 poz. 332 /. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2011.

Prawo

Komunikaty dla klientów